Arkiv för juli, 2011

Having a ”normal” job

Publicerat: 15 juli, 2011 i Uncategorized

ENG: This week I’ve been helping out at my old job. It’s fun being back, but I just don’t get how people get time for everything that has to be done when they work a ”normal” job. Don’t get me wrong, if you like having a ”normal” job, that’s great, but that’s NOT for me.

With a normal job I mean working 8-16, 9-17 or something like that. For example: If you work 9-17.30 (like my old job). You may have to buy groceries, go home and make dinner. When dinner is done and before it’s eaten it’s already at least 19.00. You may have to clean the house, do the dishes and the laundry. Before that is done it’s 20.00. If you have children, they might need help with their homework. I just don’t get how people have time for exercise for example.

That’s why I love what I do. I can decide my own work hours and do work from home. I can spend time with my child and make my time useful and effective.

I would be so glad if you could tell me how your typical day looks like! 🙂

 

SWE: Den här veckan har jag hoppat in och jobbat på mitt gamla jobb. Det har varit roligt att vara tillbaka, men jag förstår inte hur folk har tid att göra allt som ska göras hemma när man har ett ”normalt” jobb. Missförstå mig inte, om du gillar att ha ett ”normalt” jobb är det jättebra, men det är INGET för mig.

Med ett normalt jobb, menar jag ett jobb från 8-16, 9-17 eller dylikt. Som exempel: Om du jobbar 9-17.30 (som på mitt gamla jobb). Efter jobbet kanske du behöver åka och handla mat. Före du är hemma, har lagat och ätit maten är klockan åtminstone 19.00. Då kanske det behöver städas, diskas och tvättas. Klockan är då 20.00. Om du har barn ska de ha hjälp med läxor eller dylikt. Jag förstår bara inte hur folk har tid med andra saker som t.ex. att motionera.

Detta är varför jag älskar mitt jobb. Jag kan själv bestämma mina arbetstider och jobba hemifrån. Jag kan göra hushållssysslorna när det passar mig, samt få spendera tid med min dotter. Jag kan dessutom använda min tid effektivt och därmed göra mer nytta.

Jag skulle bli otroligt glad ifall du kunde berätta för mig hur din typiska dag ser ut! 🙂

 

FIN: Tällä viikolla olen työskennellyt vanhassa työssäni. On ollut hauskaa olla siellä, mutta en ymmärrä miten ihmisillä on aikaa tehdä kaikki tarvittavat kotona, kun on ”normaali” työssä. Älä ymmärrä minua väärin, jos haluat olla ”normaalissa” työssä niin on hyvä, mutta se ei ole minun juttua.

Kun puhun normaalista työstä, tarkoitan 8-16, 9-17, tai vastaavaa. Esimerkiksi: Jos työskentelet 9-17.30 (kuten vanhassa työssäni). Töiden jälkeen voit joutua mennä ja ostamaan ruokaa. Ennen kun olet kotona, olet keittänyt ja syönyt ruokaa kello on vähintään 19.00. Tämän jälkeen ehkä pitää siivota, tiskata ja pestä pyykit. Kun kaikki tämä on valmista kello on 20.00. Jos sinulla on lapsia, ehkä he tarvitsevat apua läksyjen teossa jne. En vain ymmärrä, miten ihmisillä on aikaa muihin asioihin, kuten esimerkiksi liikuntaan.

Tämän takia rakastan työtäni. Voin itse päättää aikatauluni ja työskennellä kotoa. Voin tehdä kotityöt, kun sopii minulle, ja saan viettää aikaa tyttäreni kanssa. Voin käyttää aikani tehokkaasti ja saada enemmän tehtyä.

Olisin erittäin iloinen jos voisit kertoa minulle miltä sinun tyypillinen päivä näyttää! 🙂

Challange: Day 1

Publicerat: 11 juli, 2011 i Fitness

ENG: OMG! I’m tired in my arms! How is this challenge going to end?! Today I had to do a series with 10-12-7-7-10. I was supposed to rest 60 seconds between every set, and I gave my partner the important assignment to time the 60 seconds. When I had done 10-12-7 and I had spaghetti arms, he tells me that he had misunderstood me and only timed 30 seconds between every set! No wonder that I was tired! Well I pushed myself to the end and I hope it feels better on Wednesday when it’s push up-time again. I think it’s best I time my rest by myself in the future 😉

 

SWE: OOH, vad jag är trött i armarna! Hur ska detta sluta?! Idag gjorde jag en serie på 10-12-7-7-10. Det var meningen att jag skulle vila 60 sekunder mellan seten, men jag hade gett min sambo uppgiften att ta tid, vilket ledde till att det blev tuffare än menat. Han hade missförstått mig och tog endast 30 sekunder mellan seten. Inte konstigt att armarna var som spagetti redan efter 10-12-7! Jag hoppas det går bättre på onsdag när jag får vila 90 sekunder mellan seten. Men upprepningarna ökar då, så kanske det inte känns bättre ändå. Jag tror dock att jag ska ta tid själv framöver 😉

 

FIN: Voi IIIITKU kun minulla on väsyneet kädet! Miten tämä haaste tulee loppumaan?! Tänään minun piti tehdä sarjan 10-12-7-7-10. Minun piti levätä 60 sekuntia joka setin välissä, ja annoin avomiehelleni tärkeän tehtävän ajoittaa 60 sekuntia. Kun olin tehnyt 10-12-7 niin kädet olivat niin kuin spagettia, hän kertoi minulle että hän oli käsittänyt väärin ja oli vain ajoittanut 30 sekuntia! Ei ihme, että olin väsynyt!  Toivon että tuntuu paremmalta keskiviikkona, kun taas on push up-aika. Parasta on silti että ajoitan tulevaisuudessa itse 😉

100 push ups

Publicerat: 11 juli, 2011 i Fitness

The plank

 

ENG: I found a fun challenge! My fellow instructor Petra

wrote about this 6 week program (100 push ups) and I felt it would be a fun challenge for my self! When I tested my starting poi

nt I was surprised that my result was so ”high”, 21 push ups, but that only means that pole dance  and Zumba toning has given me much more arm strength! 😀 I have never done so many push ups consecutively before, and I have always HATED doing them. Mabey after this program, I can change my mind 🙂

The program is to do a series of push ups three times a week. For every week the series become more difficult. My starting series is to do 10-12-7-7-(9 min). I’m starting today, so we’ll se how it goes 😉

Petra also started training ”the plank”. My time when I tested was 2,02. Let’s see how I can improve it in 6 weeks!

Feel free to join me in this challenge!

SWE: Jag har hittat en rolig utmaning! Min kollega inom branschen Petra skrev om detta 6 veckors program (100 push ups) och jag kände att det skulle vara en rolig utmaning för mig! När jag testade min utgångspunkt var jag förvånad över att mitt resultat var så ”högt”, nämligen 21 armhävningar, men det betyder bara att Pole Dance och Zumba Toning har gett mig mycket mer armstyrka! 😀 Jag har aldrig gjort så många armhävningar i följd innan, och jag har alltid HATAT att göra dem. Kanske jag kan ändra mig efter denna utmaning! 🙂

Programmet går ut på att göra en viss serie armhävningar tre gånger i veckan. För varje vecka blir serien svårare. Enligt min utgångspunkt blev serien jag ska göra 10-12-7-7 – (9 min). Jag börjar idag, så då får vi får se hur det går 😉

Petra började också träna på ”plankan”. När jag testade blev

min tid 2,02. Låt oss se hur jag kan förbättra mitt resultat på 6 veckor!

Utmana gärna dig själv och dina vänner!

FIN: Olen löytänyt hauskan haasteen! Yksi alan kolleegastani Petra kirjoitti tästä 6 viikkon ohjelmasta (100 push ups) ja tunsin heti että tämä olisi hauska haaste minulle! Kun kokeilin lähtökohtani, olin yllättynyt siitä että tulokseni oli niin ”korkea”, eli 21 punnerrusta, mutta se vain tarkoittaa, että tankotanssi ja Zumba Toning on antanut minulle paljon enemmän käsivoimia! 😀 En ole koskaan tehnyt noin monta punnerrusta peräkkäin, ja olen aina vihannut niitä. Ehkä voin muuttaa mieleni tämän haasteen jälkeen! 🙂

Ohjelman tavoitteena on tehdä tietyn punnerrus-sarjan kolme kertaa viikossa. Punnerruksien välillä on tietty palautusaika. Sarja viikottain vaikeutuu. Minun lähtökohtani mukaan sarjani näyttäisi seuraavalta: 10-12-7-7 – (9 min). Aloitan tänään

, niin sitten näemme miten homma hoituu 😉

Petra aloitti myös treenata ”lankkua”. Kun kokeilin aikani oli 2,02. Katsotaanpa, miten voin parantaa tuloksen 6:ssa viikkossa!

Olisi kivaa jos haastaisit itseäsi ja ota ystäväsi mukaan!

When will I learn?

Publicerat: 7 juli, 2011 i Uncategorized

ENG: When will I learn to make sure I take everything with me when I leave home? Yesterday at Summer Zumba® I wanted to take pictures, but I realised that the memory card to the camera was at home… No pictures for me… BUT it didn’t stop me from having a blast! Thank you Sanna and Elina, you ROCK!!

 

SWE: När ska jag lära mig att se till att jag har med mig allt när jag åker hemifrån? Varje gång har jag glömt något. När jag igår på Summer Zumba® skulle börja fota märkte jag att jag hade minneskortet hemma… Inga foton den här gången heller… MEN det stoppade mig inte från att ha otroligt roligt!! Stort tack till Sanna och Elina, ni är UNDERBARA!!

 

FIN: Koska opin tarkistamaan että minulla on kaikki tarvittavat mukanani kun lähden kotoa? Eilen huomasin Summer Zumba®:ssa että kameran muistikortti oli jäänyt kotiin… En sitten saanut kuvia… MUTTA olihan minulla hauskaa silti!! Kiitos ihanaiset Sanna ja Elina, olette MAHTAVIA!!

Language?!

Publicerat: 6 juli, 2011 i Polls
Sanna and me at Super Zumba 29.4.2011

Sanna and me at Super Zumba 29.4.2011

ENG: Sometimes everything would be so much easier if we could read each other minds. Then a lot of misunderstandings would be avoided. But now we can’t read minds, or let me refrase myself, I can’t read minds. Instead I have to fix the problems that occurs after misunderstandings.

But how fun would it be if we couldn’t have any thoughts to our selves. I think it is best for everybody that we have some privacy after all 😉

Well, now over to some other things. Yesterdays Aqua Zumba® was great! although there was a little less participants than last week, we still had fun and I want to thank my wonderful french assistant! 🙂

I was a little bit worried about the dark clouds that were coming closer and closer, but our sunny attitude kept them away! 🙂

And the most important thing of all: You only have to pay 5€/h for Aqua Zumba® in Solf! The 2,50€ that were paid at the door has been negotiated down to 0€! How great is that?!

Today I’m going to Kauhajoki to attend my fellow Zumba-instructors Sanna Juupaluoma and Elina Kiukkonen event Summer Zumba®! It’s going to be hot, hot, hot!!

I’m going to sell Verve! energydrinks so if you are nearby, come and say hello!

Sanna at Super Zumba® 29.4.2011

Sanna at Super Zumba® 29.4.2011

SWE: Tänk hur mycket vissa saker skulle bli lättare ifall vi kunde läsa varandras tankar. Då skulle många missförstånd undvikas.

Men nu kan vi inte läsa tankar, eller låt mig omformulera mig JAG kan inte läsa andras tankar, vilket betyder att jag får ta itu med problemen som uppstår efter missförstånden.

Men hur roligt skulle det egentligen vara om vi kunde läsa varandras tankar? Vid närmare eftertanke kanske det ändå är bra att vi har våra tankar för oss själva 😉

Nu över till något annat. Vi hade skoj som vanligt på Aqua Zumba® i Solf igår, även fast deltagarantalet var mindre än förra veckan. Jag vill även rikta ett stort TACK till min franska assistent! 🙂

Jag var lite orolig över de mörka molnen som närmade sig, men vi klarade oss tack vare vår soliga attityd! 😉

Och det viktigaste av allt: Deltagarna på Aqua Zumba® i Solf behöver nu endast betala 5€/h. Badavgiften på 2,5€ har förhandlats bort! Superbra, eller hur?!

Ikväll ska jag åka till Kauhajoki för att delta i Summer Zumba® som ordnas utav mina kolleger Sanna Juupaluoma och Elina Kiukkonen. Det kommer att bli hot, hot, hot!!

Jag kommer att sälja Verve! egergidryck på plats, så om ni är i närheten löns det att komma! 🙂

Yesterdays clouds were much darker

Yesterdays clouds were much darker

FIN: Ajattele kuinka paljon asioita, olisi helpompia, jos voisimme lukea toisten ajatuksia. Sitten monet väärinkäsitykset vältettäisiin.

Mutta nyt ei osata lukea ajatuksia, tai MINÄ en ainakaan osaa lukea toisten ajatuksia, joten saan hoitaa ongelmat, jotka syntyvät väärinkäsityksistä.

Mutta miten hauskaa oikeasti, jos voisimme lukea toistensa ajatuksia? Ehkä sittenkin on hyvä, että saamme pitää ajatukset itsellemme. 😉

Nyt sitten muihin asioihin. Meillä oli eilen hauskaa, niin kuin aina, Aqua Zumba®:ssa Sulvassa, vaikka osallistujia oli vähemmän kuin viime viikolla. Haluaisin myös sanoa SUURKIITOKSET minun Ranskalaiselle avustajalle! 🙂

Olin hieman huolissani niistä tummista pilvistä jotka lähestyivät, mutta aurinkoisesta asenteen avulla sade pysyi poissa 🙂

Ja tärkein asia: Osanottajat Sulvan Aqua Zumba®:ssa maksavat nyt vain 5 €/h. 2,50€:n pääsymaksu on neuvoteltu pois! Mahtavaa, eikö?!

Tänä iltana lähden Kauhajoelle osallistumaan Summer Zumba®-tapahtumaan, joka järjestää kollegani Sanna Juupaluoma ja Elina Kiukkonen. Se tulee olemaan hot, hot, hot!!

Myyn paikalla Verve! energiajuomia, noon jos olet tulossa, tule moikkaamaan!

Amore, amore, amore!

Publicerat: 4 juli, 2011 i Fitness

Amore, amore, amore!… That song play in my head after a wonderful Aqua Zumba® class in Pörtom. I had some technical problems with my stereo, and I apologize that I couldn’t play as loud as I would have liked. I’ll fix the problem until tomorrows class in Solf.

This time I had my camera and I got some pictures thanks to the lifeguard that works at the pool!  🙂 Thank you once more!

Amore, amore, amore!… Den låten spelas i mitt huvud efter en underbar Aqua Zumba® timme i Pörtom. Jag hade en del tekniska problem med min stereo, och jag ber om ursäkt för att jag inte kunde spela så högt som jag skulle ha velat. Jag ska fixa problemet tills morgondagens timme i Solf.

Den här gången hade jag min kamera och jag fick några bilder tack vare badvakten som jobbar vid bassängen! 🙂 Tack än en gång!

Amore, amore, amore!… Tämä biisi soi päässäni ihanan Aqua Zumba® tunnin jälkeen. Minulla oli teknisiä ongelmia soittimen kanssa, ja pyydän anteeksi siitä että en pystynyt soittamaan niin lujaa kuin olisin halunnut. Ongelman pitää korjata ennen huomisen Aqua Zumba® tuntia Sulvassa.

Tällä kertaa minulla oli kamera mukana ja sain joitakin kuvia. Kiitokset uima-altaan valvojalle! 🙂

Splish, splash!

Publicerat: 4 juli, 2011 i Fitness

Aqua Zumba® is in the air! Tonight we’re having the second Aqua Zumba®-party in Pörtom! I hope the sun comes out! 🙂

Ikväll ska vi ha det andra Aqua Zumba®-partyt i Pörtom! Jag hoppas att solen kommer fram passligt tills vi ska börja 🙂

Tänään meillä on Pirttikylän toinen Aqua Zumba®-poolparty! Toivon että aurinko kurkkaa esiin kuuden maissa 🙂

Would you answer?

Publicerat: 3 juli, 2011 i Polls

I’m testing some functions on my blog. Now I’ve created a poll, so please answer so I can see how it works 😉

Jag prövar olika funktioner på min blog. Jag har skapat ett frågeformulär (dock endast med en fråga), så svara gärna för att jag ska se hur det fungerar 😉

Olen löytänyt uuden toiminnan blogissani. Olisi kiva jos vastaisit kysymykseen, niin näen miten tämä toimii 😉